Algemene Voorwaarden

Het puntensysteem

Als u via de coöperatie een dienst verricht, krijgt u daar punten voor. Met die punten kunt u iemand anders vragen iets voor u te doen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

- Als iemand gebruik wil maken van uw aanbod, spreekt u met elkaar af hoeveel punten dit waard is. In principe is de inzet van een half uur één punt waard. Dat punt komt er bij uw totaal bij en gaat er bij het totaal van de ontvanger van uw aanbod af.

- Bij het maken van de afspraak, legt u samen de puntenwisseling in een reservering vast. Zodra u hebt uitgevoerd wat u hebt afgesproken, geeft de ontvanger van uw dienst aan of hij of zij akkoord is met de kwaliteit van wat u hebt gedaan. Is die kwaliteit voldoende, dan schrijft de beheerder van de website de punten bij u bij en haalt hij de punten bij de ontvanger van uw werk van het puntentotaal af.

- Om er voor te zorgen dat ieder lid van de coöperatie actief is, mogen leden maximaal twintig punten in de min of plus staan.

Website by Webroots