Over wij coöperatie

WIJ-coöperatie draagt bij aan een betere samenleving

Samen voor elkaar zorgen en zo bijdragen aan een betere samenleving. Wie wil dat niet? Bij de WIJ-coöperatie staat daar nog iets tegenover ook.  

Wederkerigheid in vrijwilligerswerk is het centrale element van de WIJ-coöperatie. Een coöperatie is een vereniging samenwerking van  leden die als gezamenlijk doel hebben om hun eigen sociale omgeving vorm te geven. Op hun eigen manier maken ze een prettige lokale samenleving waar mensen elkaar kennen. Wonen en werken in een samenhang met zorg voor elkaar. Doelen nastreven en daar  afspraken over maken.  

Bij de WIJ-coöperatie is de hoofdafspraak dat wie iets voor een ander doet, daar punten voor kan krijgen. Het kan gaan om iemand met de auto ergens heen brengen, een klusje uitvoeren, de administratie bijhouden, koken of voor iemand zorgen. Alles wat onder het verlenen van diensten valt vrijwilligerswerk wordt verstaan, kan meetellen.

Puntensysteem

Iedereen kan lid worden van de WIJ-coöperatie, zowel gewone burgers als maatschappelijke organisaties. Samen werken wij een puntensysteem uit, waarmee de ruil van diensten kan plaatsvinden. Die punten kan een vrijwilliger inruilen voor een wederdienst. Omdat iedereen die hieraan meedoet, lid is van de WIJ-coöperatie, bepalen de leden wat de waarde van het geleverde werk is. Wel zo eerlijk. Zo ontstaat een alternatieve economie waardoor meer mensen mee kunnen doen en mensen vanuit gelijkwaardigheid met elkaar in contact zijn.

Doet u al vrijwilligerswerk voor een organisatie die zich bij de WIJ-coöperatie heeft aangesloten, dan blijft u dat gewoon doen. Het enige verschil is dat u daar voortaan ook punten voor krijgt. Het is verder aan u of u die punten wilt verzilveren, weggeven of laten staan. Zo kan je ook sparen voor later.

Jonge, actieve senioren

De WIJ-coöperatie richt zich in de eerste plaats op jonge, actieve senioren, maar jongere vrijwilligers zijn ook welkom. Door met punten te werken, wordt het ook mogelijk bepaalde voorwaarden aan vrijwilligerswerk te verbinden, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het te leveren werk. Uitgangspunt is niet  liefdadigheid, maar ‘voor wat hoort wat’. Dan moet je ook goed werk leveren. Wat goed is kan ieder bepalen en dat ook delen met anderen via de marktplaats. Dit is een digitale applicatie waar punten eenvoudig worden bijgehouden en vraag en aanbod tussen mensen wordt uitgewisseld.Iedereen kan zich gratis inschrijven op www.wijcoop.nl.  In 2015 als starters aanmoediging 10 punten gratis!

Binnen de WIJ-coöperatie bestaan verschillende clusters van vrijwilligerswerk. Tot nu toe zijn dit:  

- Beheer en onderhoud van woning en woonomgeving (energie besparing)

- Zorg en aandacht voor elkaar

- (Auto) vervoer

- Maaltijden maken en verstrekken

- Administratie

Uiteraard kunnen daar nieuwe clusters bijkomen als de leden dit willen. Wij maken ook een marktplaats waar deelnemers zelf vraag en aanbod op kunnen plaatsen.

Slagvaardige en deskundige ondersteuning

De WIJ-coöperatie zorgt voor slagvaardige en deskundige ondersteuning. Die bestaat onder meer uit:

Een heldere (online) ondersteuning van de  WIJ-coöperatie: vraag, aanbod, match, planning, registratie. Helder maken wie wat voor wie wanneer en waar?? gaat doen. Dit ,waar dat kan,  in één  lijn met zelfzorg/zelfbeheer tot en met professionele zorg en beheer.Waardoor goede afstemming en zoveel mogelijk eigen regie 

Ondersteuning onderhandelingen met gemeente, wooncorporatie en zorgverzekeraar.

Onafhankelijkheid

De WIJ-coöperatie wil maximaal onafhankelijk zijn van derden en haar eigen bedrijfsvoering rond zien te krijgen. Er zijn uiteraard kosten verbonden aan de organisatie. De bijbehorende inkomsten komen uit:

Een beperkt percentage van de onderlinge diensten in minuten of geld

Betalende klanten

Abonnement

Op den duur mogelijk inzet eigen zorgpersoneel

Bijdragen  van gemeente, zorgverzekeraar en/of andere belanghebbende instanties

Vrijwillige bijdragen particulieren en instanties

Het is de coöperatie van de leden

De WIJ-coöperatie heeft alleen echte (toekomst-)waarde als zij van de leden is. Zij bepalen onderling de spelregels. Zoals: wat rekenen we wel of niet tot de activiteiten die geruild worden binnen de coöperatie, wat zijn reële waarderingen voor de gepleegde inzet.

Meer weten?

Bel initiatiefnemer Fred Meerhof op 06 2049 3347

Website by Webroots